Wyszukaj w serwisie

UWAGA!! Ważna informacja dotycząca odśnieżania dróg w Gminie Polska Cerekiew

snieg_duze.jpeg

 

UWAGA!! Uprasza się mieszkańców gminy o nie pozostawianie pojazdów zaparkowanych w pasie jezdni, utrudnia to bowiem odśnieżanie dróg.

 

 

Informuje się jednocześnie wszystkich mieszkańców, że właściciel ma obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Zobowiązanymi do utrzymania nieruchomości w porządku i czystości są wszyscy właściciele – w tym współwłaściciele i użytkownicy wieczyści, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – odpowiedzialny jest jej zarząd.

Przypominamy również o usuwaniu tworzących się na krawędziach dachów nawisów śniegu, sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku. Szczególnie istotne jest to w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków spoczywa także obowiązek usuwania śniegu z dachów, w szczególności z dachów obiektów wielkopowierzchniowych.