I Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

I Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

odbędzie się w dniu 30.11.2010 r. o godz. 16:00

w Sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Ślubowanie radnych.

2. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Polskiej Cerekwi.

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Polskiej Cerekwi.

4. Powołanie Przewodniczących stałych komisji rady.

5. Powołanie składów osobowych stałych komisji rady.

6. Sprawozdanie Wójta o stanie gminy.

7. Wolne wnioski, interpretacje i zapytania radnych.