Wyszukaj w serwisie

II Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

II Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

odbędzie się w dniu 10.12.2010 r. o godz. 16:00

w Sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.

 

Tematem obrad sesji będzie:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Ślubowanie Wójta.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na obciążenie służebnością gruntową.

4. Wolne wnioski, interpretacje i zapytania radnych.