Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

Polska Cerekiew, 05.11.2010 r.

GKM-71441-2/2010

 

Ogłoszenie
o ustnym przetargu nieograniczonym

 

Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Polskiej Cerekwi przy ul. Rynek 11/1 z przeznaczeniem na biuro. Stan techniczny lokalu bardzo zły – do remontu.


Powierzchnia w.w lokalu wynosi – 51,72 m2.


Cena wywoławcza za czynsz 1m2 powierzchni użytkowej lokalu przeznaczonego na biuro zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/72/2009 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe wynosi 2,42 zł/m2 miesięcznie.


Postąpienie wynosi 10 % ceny wywoławczej .


Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2010 r. o godz.12:00 w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, pokój nr 3.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-15:00.

Informacje na temat przetargu udziela Adrian Kasper – kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi. Tel. 77 487 52 23.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin