Wyszukaj w serwisie

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

wybory_male.jpeg

 

 

 

Prezes Rady Ministrów - rozporządzeniem z dnia 17 września 2010 roku zarządził na dzień 21 listopada 2010 roku wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zobacz więcej