Wyszukaj w serwisie

Listy kandydatów na radnych i wójta

I N F O R M A C J A

Gminna Komisja Wyborcza w Polskiej Cerekwi informuje, że zgłoszenia list kandydatów na radnych, oraz zgłoszenia list kandydatów na wójta przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska 4 pok. Nr 16 w następujących dniach:

Termin zgłaszania list kandydatów na radnych upływa w dniu 22.10.2010 r. o godz. 24:00.

Termin zgłaszania kandydatów na wójta upływa w dniu 27.10.2010 r. o godz. 24:00.

Gminna Komisja Wyborcza
w Polskiej Cerekwi