Przetarg nieograniczony na budowę linii oświetlenia ulicy Traugutta w m. Wronin; gmina Polska Cerekiew

Dnia 4 października 2010 roku

Wójt Gminy Polska Cerekiew

ogłosił

przetarg nieograniczony na budowę linii oświetlenia ulicy Traugutta w m. Wronin; gmina Polska Cerekiew.

 

Niezbędna dokumentacja dotycząca przetargu do pobrania w zakładce Przetargi 2010 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.