Wyszukaj w serwisie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Załącznik do zarządzenia nr 0151-60-2010Dnia 4 października 2010 roku Wójt Gminy Polska Cerekiew przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będące własnością Gminy Polska Cerekiew określone szczegółowo w załączniku.

 

 

Szczegółowy wykaz nieruchomości ogłoszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zostanie podana w prasie lokalnej.

 

PDFZarządzenie Nr 0151/61/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (26,16KB)

PDFZałącznik do zarządzenia nr 0151-61-2010 (30,59KB)

 

 

WÓJT GMINY
inż. Krystyna Helbin