Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

budowa_duze.jpegDnia 27 września 2010 roku Wójt Gminy Polska Cerekiew przeznaczył do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości będące własnością Gminy Polska Cerekiew określone szczegółowo w załączniku.

 

 

Szczegółowy wykaz nieruchomości ogłoszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zostanie podana w prasie lokalnej.

 

PDFZarządzenie Nr 0151/57/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (26,63KB)

PDFWykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Polska Cerekiew przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (30,65KB)

 

 

WÓJT GMINY
inż. Krystyna Helbin