Otwarty konkurs na dotacje - rozstrzygnięcie

Konkurs ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku oraz Uchwały Nr L/297/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Polska Cerekiew na 2024 rok:

 

  1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie  realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu, rehabilitacja lecznicza oraz profilaktyka schorzeń narządu ruchu – ćwiczenia korekcyjno-relaksacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2024 roku”.
    DOCOgłoszenie nr 4.doc (51,50KB)
    PDF1.informacja końcowa - zdrowie.pdf (98,11KB)
    PDFZarządzenie nr 0050.63.2024.pdf (180,77KB)

 

Do pobrania:

DOCX1.Wzór oferty.docx (34,93KB) – pobierz