Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I

tosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje

że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

"Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – etap I"

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty:

 

P.P.U.H. "VITARO" Wojciech Jędrzejczyk

Dziepłoć 3

97-500 Radomsko

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.