Zniesienie strefy ptasiej grypy

Informujemy o zniesieniu strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków, ustanowioną 10 stycznia 2024r. na terenie trzech powiatów województwa opolskiego, w tym powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w związku ze stwierdzeniem choroby w styczniu br. na terenie powiatu krapkowickiego.

 

Zniesienie strefy nastąpiło w drodze rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0510/P/6/2024 z dnia 25 marca 2024r. uchylającego rozporządzenie w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 848). Wraz z uchyleniem strefy przestają obowiązywać nałożone na hodowców drobiu obostrzenia, w tym m.in. nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach.