Wyszukaj w serwisie

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013

prow.jpegW dniu 27 sierpnia 2010 r. (piątek) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 14 - Ostrówek sala konferencyjna odbędzie się spotkanie skierowane do potencjalnych beneficjentów działania „Odnowa i rozwój wsi".

Zapraszamy przedstawicieli gmin, instytucji kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościołów i związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego, przedstawicieli lokalnych grup działania. Na spotkaniu zapewniamy materiały szkoleniowe i informacyjne.

 

PROGRAM

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 - 10.15 Zmiany w działaniu „Odnowa i rozwój wsi" wynikające z nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r.

10.15- 11.00 Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"

11.00- 11.30 Realizacja operacji (zobowiązania beneficjenta)

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 14.00 Omówienie wniosku oraz zasad jego prawidłowego wypełniania

14.00 Zakończenie spotkania

 

Zainteresowane osoby powinny zgłaszać swoje uczestnictwo za pośrednictwem maila , przesyłając formularz.

 

Termin zgłaszania uczestników spotkania upływa 24 sierpnia 2010 r.

 

DOCFormularz zgłoszeniowy (114,00KB)