Dodatkowe zgłoszenia na radnych

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Polskiej Cerekwi
z dnia 5 marca 2024 r.

 

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Gminna Komisja Wyborcza w Polskiej Cerekwi wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych:

W okręgu wyborczym nr 8 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

W okręgu wyborczym nr 12 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Polskiej Cerekwi przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew do dnia 11 marca 2024 r.

Dyżury:

06.03.2024r. w godzinach 8:00 – 15:00

08.03.2024r. w godzinach 8:00 – 15:00

11.03.2024r. w godzinach 8:00 – 16:00

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

w Polskiej Cerekwi                    

 Michaela Jadwiga Weirauch             

PDFObwieszczenie o mozliwosci dodatkowych zgloszen.pdf (190,46KB)