Harmonogram zgłoszeń do OKW

Ustala się harmonogram przyjmowania zgłoszeń osób do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Polska Cerekiew

 

W siedzibie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4 (pokój nr 16).

 

W godzinach pracy Urzędnika Wyborczego Gminy Polska Cerekiew:                                                        

26.02.2024 r.     od godz. 13.00 do godz. 17.00

28.02.2024 r.     od godz.   7.30 do godz. 11.30 

01.03.2024 r.     od godz.   8.30 do godz. 12.30             

04.03.2024 r.     od godz. 12.00 do godz. 16.00

05.03.2024 r.     od godz.   7.30 do godz. 11.30       

08.03.2024 r.     od godz. 11.00 do godz. 15.00