Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

W gminie Polska Cerekiew po raz kolejny przeprowadzono gminny etap konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Zgodnie z 13 pkt. rozdziału IV Zasad organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024, które są załącznikiem do Zarządzenia Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024, publikujemy wyniki konkursów
z terenu naszej Gminy.

DOCXWyniki zawodów gminnych Wojew.Konkursów Przedmiot.2023.2024.docx (34,63KB)