Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

Polska Cerekiew 10.08.2010 r.

GKM-71441-1/2010

 

Ogłoszenie
o ustnym przetargu nieograniczonym

 

Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Polskiej Cerekwi przy ul. Rynek 11/2 z przeznaczeniem na lokal handlowy.


Powierzchnia w.w lokalu wynosi – 62,57m2

 

Cena wywoławcza za czynsz 1m2 powierzchni użytkowej lokalu przeznaczonego na lokal handlowy zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/72/2009 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe wynosi 1,80 zł/m2 miesięcznie.


Postąpienie wynosi 10 % ceny wywoławczej.


Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2010 r. o godz 12:00 w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, pokój nr 3.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-15:00.

Informacji na temat przetargu udziela Adrian Kasper – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi, tel. 77 487 52 2.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin