Wyszukaj w serwisie

Powszechny Spis Rolny 2010

logo_spis.jpeg

Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 31 października 2010 roku. Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

 

 

 

Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 będą zbierane informacje:

- użytkowanie gruntów
- powierzchnia zasiewów,
- pogłowie zwierząt gospodarskich,
- prowadzenie działalności rolniczej,
- ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze,

- struktura dochodów gospodarstwa domowego,
- aktywność ekonomiczna,
- zużycie nawozów mineralnych, wapniowych,
- prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym.

Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe, w tym w badaniu metod produkcji rolnej określa załącznik nr 1 do ustawy o powszechnym spisie rolnym. Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie informacji o swoim gospodarstwie rolnym i wszystkich innych danych podlegających spisowi wg załącznika nr 1, aby można sprawnie przeprowadzić czynności spisowe.

 PDFZałącznik Nr 1 do ustawy o powszechnym spisie rolnym (226,76KB)

 

Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony w celu:

PSR 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Ze względu na minimalizację kosztów spisu oraz zmniejszenie respondentów planuje się ograniczenie liczby badanych gospodarstw rolnych do poziomu gwarantującego wypełnienie zobowiązań międzynarodowych i zaspokojenie potrzeb odbiorców krajowych.

W PSR 2010 przewiduje się objęcie badaniem:

Ogółem w PSR 2010 badaniem będzie objętych ok. 1,8 mln podmiotów (wobec ok. 3 mln gospodarstw rolnych objętych badaniem w spisach 1996 i 2002 r.).

W ramach spisu zostanie też przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej w 200 tysiącach wylosowanych gospodarstw rolnych (osób fizycznych - metodą reprezentacyjną, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - metodą pełną).

Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj.