Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i ich opiekunów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Polska Cerekiew w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2010/2011

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje

że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

"Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i ich opiekunów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Polska Cerekiew w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2010/2011"

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:

 

VEOLIA TRANSPORT Sp. z o.o. w Toruniu

ul. Dąbrowskiego 8-24, 87-100 Toruń

Oddział w Kędzierzynie-Koźlu

ul. 24 Kwietnia 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.