Uwaga! Ptasia grypa!

Uwaga!

Dnia 10.01.2024r. powiat kędzierzyńsko-kozielski znalazł się w strefie objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków, po stwierdzeniu choroby u łabędzi niemych na terenie powiatu krapkowickiego. W związku z zaistniałą sytuacją Wojewoda Opolski wydał rozporządzenie nr 0510/P/1/2024 z dnia 9 stycznia 2024r. w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 132).

Rozporządzenie wprowadza obowiązek utrzymywania drobiu oraz innych ptaków w zamknięciu, zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii upadków wśród ptaków dzikich oraz niezwłoczne utylizowanie zwłok drobiu i innych ptaków.

Obostrzenia będą obowiązywały do czasu uchylenia rozporządzenia.