Konkurs ofert na dotacje 2024

Konkursy ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku:

 

 1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie  realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2024 roku”.
  DOCOgłoszenie nr 1.doc (54,50KB)
   
 2. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości  w 2024 roku.
  DOCOgłoszenie nr 2.doc (54,00KB)
   
 3. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2024 roku.
  DOCOgłoszenie nr 3.doc (55,00KB)

 

Do pobrania:

 

 1. DOCX1.Wzór oferty.docx (34,82KB) – pobierz
 2. DOCX2.Wzór sprawozdania.docx (27,73KB)  – pobierz

 

 

Polska Cerekiew, dnia 04.01.2024 r.