Wyszukaj w serwisie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Wykaz nieruchomości  stanowiących mienie Gminy Polska Cerekiew  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowymDnia 27 września 2010 roku Wójt Gminy Polska Cerekiew przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości będące własnością Gminy Polska Cerekiew określone szczegółowo w załączniku.

 

 

Szczegółowy wykaz nieruchomości ogłoszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zostanie podana w prasie lokalnej.

 

PDFZarządzenie Nr 0151/56/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (27,10KB)

PDFWykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Polska Cerekiew przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (28,98KB)

 

 

WÓJT GMINY
inż. Krystyna Helbin