Wyszukaj w serwisie

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku śródrocznego - „Bardzo zielona szkoła” - dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew

Dnia 28 kwietnia 2010 roku

Wójt Gminy Polska Cerekiew

ogłosił

przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku śródrocznego - „Bardzo zielona szkoła” - dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew.

 

Niezbędna dokumentacja dotycząca przetargu do pobrania w zakładce Przetargi 2010 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.