Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus – efekty 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023. 

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.  

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 122 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Polska Cerekiew.

 

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 1,248 ton żywności w formie 144 paczek żywnościowych. 

 

W ramach POPŻ PP 2021 Plus dla 0 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  0 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszący

 

inforgrafka-1.png