Wyszukaj w serwisie

Zapisy na bezpłatny kurs ECDL - European Computer Driving Licence

ECDL_duże.jpegZapraszamy mieszkańców gminy do skorzystania z bezpłatnego kursu obsługi komputera ECDL - European Computer Driving Licence.

 

Wymagania personalne:

 

Kurs będzie trwał 120 godzin - w dni powszednie, w godzinach pracy.

Kurs przeprowadzony zostanie w Internetowym Centrum Edukacyjno-Oświatowym w Polskiej Cerekwi działającym przy OSP Polska Cerekiew, ul. Karola Miarki 21.

 

Zapisy na kurs przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi, pok. nr 11 lub telefonicznie 77 480 14 76, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy zdobędą certyfikat ECDL Start.

 

 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

Jakie są korzyści z ECDL?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest uznawany w całej Europie i został opracowany przez Unię Europejską. ECDL jest certyfikatem technologii informatycznej dla wszystkich mieszkańców Europy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku - od 8 do 80 lat.

Obecnie umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym świadectwem rzeczywistych umiejętności.

Cele ECDL

 

Więcej na temat certyfikatu ECDL na www.ecdl.com.pl oraz www.ecdl.com.

 

Z A P R A S Z A M Y