Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Polska Cerekiew, dnia 25.10.2023 r.

 

 

 

 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje,

że posiada do sprzedaży samochód ratowniczo- gaśniczy marki STAR 244P.

 

 

  1. Dane identyfikacyjne pojazdu:
  1. Cena:
  1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
  1. Samochód można oglądać w Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroninie po uprzednim uzgodnieniu terminu z w/w podinspektorem Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
  2. Osoby zainteresowane kupnem samochodu proszone są o złożenie pisemnej oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi (ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew) w terminie do dnia 10 listopada 2023 r. do godz. 15.00

Oferta winna zawierać:

  1. O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.