Obwieszczenie - zaopatrzenie w ciepło

Obwieszczenie Wójta Gminy Polska Cerekiew o wyłożeniu do publicznego wglądu: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Polska Cerekiew – aktualizacja na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2038”
PDFProjekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla Gminy Polska Cerekiew.pdf (2,04MB)
PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla gminy Polska Cerekiew.pdf (247,03KB)