Konkurs ofert na dotacje

Polska Cerekiew, dnia 05.09.2023 r.

Konkurs ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku:

  1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie  realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych:

„Profilaktyka schorzeń narządu ruchu – ćwiczenia korekcyjno – relaksacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych”.
DOCOgłoszenie nr 4.doc (54,00KB)

Do pobrania:

  1. Wzór ofertyDOCX1.Wzór oferty.docx (29,20KB)
     

Polska Cerekiew, dnia 29.09.2023 r.

PDF1a.informacja końcowa dotacja unieważnienie.pdf (66,23KB)|
PDF2a.Zarządzenie uniewżnienie konkursu.pdf (128,72KB)