Wyszukaj w serwisie

Informacje w zakresie orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczące działalności uchwałodawczej jednostek samorządu terytorialnego

pismo_wojewoda_opolski_09_02_2010.jpeg