Warsztaty kiszenia kapusty

Zapraszamy na plenerowe warsztaty kiszenia kapusty, które organizujemy 10 września br. od godziny 13:00 przed w Pałacem w Polskiej Cerekwi podczas imprezy: Gotujemy z Utopcem, za Rączkiem i ze smakiem.

Warsztaty realizujemy w ramach projektu „Naturalnie i zdrowo- oferta warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców terenu Euro-Country” realizowanego w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty kiszenia kapusty.jpeg