Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Jednostki OSP Polska Cerekiew

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd OSP Polska Cerekiew

ma zaszczyt zaprosić 

członków OSP oraz mieszkańców

na Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki.


Zebranie odbędzie się w remizie OSP Polska Cerekiew przy ul. Karola Miarki 21

w dniu 06.02.2010 r. (tj. sobota) o godz. 16.00

 


Prezes Zarządu OSP Polska Cerekiew
Dariusz Wieczorek