Wyszukaj w serwisie

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew

zaprasza

do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania:

 

„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Zakrzowie” - adaptacja typowego projektu Moje Boisko Orlik 2012 do istniejących warunków terenowych.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji typowej dokumentacji projektowej sporządzonej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 do istniejących warunków terenowych oraz uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.

PDFPełna treść zapytania ofertowego (48,73KB)

DOCZałączniki do oferty (52,50KB)

PDFZałączniki do oferty (32,22KB)