Wyszukaj w serwisie

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew

zaprasza

do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania:

 

„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Zakrzowie” - adaptacja typowego projektu Moje Boisko Orlik 2012 do istniejących warunków terenowych.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji typowej dokumentacji projektowej sporządzonej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 do istniejących warunków terenowych oraz uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.

PDFPełna treść zapytania ofertowego

DOCZałączniki do oferty

PDFZałączniki do oferty