Wyszukaj w serwisie

Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych w 2010 roku

Wójt Gminy Polska Cerekiew

ogłosił

otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2010.

 

Zakres zadań obejmuje:

1. Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2010 roku.

2. Ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości w 2010 roku.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu w 2010 roku.

 

Sczegółowa treść ogłoszeń dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.