Wyszukaj w serwisie

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na 2010 rok

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że na podstawie Uchwały Nr XIII/90/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z gminy Polska Cerkiew,

można już składać

wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2010 r.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Polska Cerekiew , 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 15 STYCZEŃ 2010 r.
 

Do wniosku należy dołączyć:
1. Plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy (kalendarz imprez na 2010 r.).
2. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia.
3. Kserokopię licencji zawodnika.

 

 

Wójt Gminy - Krystyna Helbin

Polska Cerekiew, 05.01.2010 r.