Warsztaty robienia świeczek

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na warsztaty robienia świeczek, które organizujemy 18 lipca od godziny 16:00 w Pałacu w Polskiej Cerekwi, telefon kontaktowy 77 88 73 027. Serdecznie zapraszamy z całymi rodzinami. Warsztaty poprowadzi pani Agnieszka z Gospodarstwo Edukacyjne "Kuźnia u Kowola".

Warsztaty realizujemy w ramach projektu „Naturalnie i zdrowo- oferta warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców terenu Euro-Country” realizowanego w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty robienia świeczek.jpeg