Zimowe utrzymanie dróg na przełomie roku 2009/2010 na terenie Gminy Polska Cerekiew

snieg_duze.jpeg

Informuje się mieszkańców, że w sezonie zimowym 2009/2010 utrzymaniem zimowym objęte będą wszystkie drogi gminne i powiatowe.

 

 

 

Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych jest:
Inspektor. ds. drogownictwa – inż. Ireneusz Smal
tel. 077/480 14 71, tel. kom. 0604 577 095

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew zajmuje się Firma Handlowo – Usługowa Zygfryd Dapa, Ostrożnica - ul. Kościelna 23, 47-280 Pawłowiczki, tel. 077-4803050, tel. kom. 602 724 686.

 

Ponadto, trudności w przejezdności drogami innych kategorii należy zgłaszać osobom odpowiedzialnym za ich utrzymanie. Poniżej podaje się wykaz osób wraz z numerami telefonów kontaktowych.

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania ZDW w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach będą:
1. Kierownik Oddziału Terenowego – inż. Jerzy Hołubiec
tel. służbowy 077 485 30 81 do 82, fax. 077-485 30 83. tel. kom. 0501 572 603
2. Z-ca Kierownika Oddziału Terenowego – mgr Halina Płotek
tel. służbowy 077 485 30 81 do 82, fax. 077-485 30 83, tel. kom. 0606 336 016
3. Kierownik Brygady Patrolowej Nr 1– Bolesław Baranowski
tel. służbowy 077 485 30 81 do 82, fax. 077-485 30 83. tel. kom. 0501 572 623
4. Kierownik Brygady Patrolowej Nr 2– Marek Hołubiec
tel. służbowy 077 485 30 81 do 82, fax. 077-485 30 83. tel. kom. 0501 572 633
5. Kierownik Brygady Patrolowej – Andrzej Czerwiński
tel. służbowy 077 437 37 10, fax. 077-485 30 83. tel. kom. 0501 572 620
Telefon „AKCJA ZIMA” 077 485 30 83


Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu będą:
1. Kierownik Rejonu – mgr Bogusław Pilch
tel. służbowy 077 482 18 40, tel. kom. 0600 960 931
2. Z-ca Kierownika Rejonu – Marceli Grzeszczak
tel. służbowy 077 482 27 74, tel. kom. 0600 960 918
3. Drogomistrz Rejonu – Czesława Wota
tel. służbowy 077 483 33 67, tel. kom. 0600 960 919
odpowiedzialny za drogę krajową 45(gr. województwa – Większyce)

 

UWAGA!!! Uprasza się mieszkańców gminy o nie pozostawianie pojazdów zaparkowanych w pasie jezdni, utrudnia to bowiem odśnieżanie dróg.