Dystrybucja wody dla mieszkańców

KOMUNIKAT - JPG.png

Ciężkowice - przy blokach cukrowniczych
Grzędzin - na parkingu przy Kościele