„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ciężkowice – Witosławice, gm. Polska Cerekiew”

https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl/pn/polskacerekiew/demand/notice/public/98015/details

PDFZP.271.5.2023 SWZ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.pdf (1,81MB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu 08db73b6-0ba9-0784-64fd-fb0011ae2de6.pdf (79,39KB)
PDFPPU Projektowane postanowienia umowy droga dojazdowa do gruntów rolnych.pdf (642,10KB)