Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

kubel.jpegUprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2010 roku Gmina nie może udzielać dotacji osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Polska Cerekiew.

 

Według stanowiska Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 lutego 2010 r. jednoznacznie wynika, że od 1 stycznia 2010 roku samorządy nie mogą dotować prywatnych inwestycji, takich jak np. przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz udzielać dotacji osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych. Jest to związane ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska, która zniosła Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z tych środków pochodziły dotacje. Po zmianie przepisów dotychczasowe dochody funduszy stały się dochodami budżetów gmin, tymczasem samorządy nie mogą finansować prywatnych inwestycji ze środków budżetowych.
 

W związku z powyższym tutejszy Urząd od dnia 1 stycznia 2010 r. jest zmuszony wstrzymać realizację wniosków o dofinansowanie demontażu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest do chwili przywrócenia przez Ministerstwo Środowiska przepisów, które będą dawały taką możliwość.

Informujemy również, że dotacji udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611.

Wszelkie informacje i druki znajdują się na stronie internetowej Funduszu, jak również w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew u pani Patrycji Treffon, pok. 21.