Zebrania wiejskie w Gminie Polska Cerekiew

Informujemy, iż tegoroczne zebrania wiejskie odbędą się w miesiącu styczniu i lutym według przedstawionego harmonogramu:

 

Sołectwo Data Godzina Miejsce

 

Koza

 

27.01.2010 16:00 Świetlica wiejska

 

Mierzęcin

 

27.01.2010 17:30 Świetlica wiejska

 

Łaniec

 

27.01.2010 19:00 Świetlica wiejska

 

Dzielawy

Grzędzin

 

28.01.2010 19:00

Świetlica wiejska

w Grzędzinie

 

Witosławice

 

01.02.2010 19:15

Świetlica wiejska

 

Zakrzów

 

02.02.2010 19:00

Świetlica wiejska

przy OSP

 

Jaborowice

 

03.02.2010 19:00 Świetlica wiejska

 

Ligota Mała

Połowa

 

04.02.2010 18:00

Świetlica wiejska

w Ligocie Małej

 

Polska Cerekiew

Ciężkowice

 

08.02.2010 16:30 Sala Urzędu Gminy

 

Wronin

 

10.02.2010 19:30 Szkoła Podstawowa