Wyszukaj w serwisie

„Polsko-czeskie krajobrazy” – partnerstwo w Gminie Polska Cerekiew

Logo-ue.jpegW miesiącach od czerwca do listopada 2009 roku Gmina Polska Cerekiew we współpracy z partnerską Gminą Svetla Hora realizowała projekt pn. „Polsko-Czeskie krajobrazy”.

Głównym jego założeniem były wspólne spotkania mieszkańców gmin Polska Cerekiew oraz Svetla Hora w celu wzmocnienia ich formalnych i nieformalnych więzi, pogłębienie dotychczasowego partnerstwa, nawiązanie nowych kontaktów oraz wspólne poznawanie obyczajów polsko-czeskich. Stąd też w ostatnich miesiącach podjęte zostały liczne działania mające na celu realizację tychże założeń.


W ramach projektu zorganizowano m.in. międzynarodowy plener malarski, w którym uczestniczyli plastycy z Polski, Czech i Białorusi. Plener ten odbył się zarówno w Polsce, jak i w Czechach. Powstałe prace podziwiać można było podczas wystaw w Grzędzinie, Polskiej Cerekwi oraz w czeskiej Svetlej Horze.


Dla młodszych mieszkańców ogłoszono konkurs fotograficzny z nagrodami. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przedstawić obie partnerskie gminy w nietuzinkowy i niebanalny sposób poprzez pokazanie jej uroku. Fotografie miały przekazywać własne i osobiste spojrzenie na otoczenie, piękno rodzimej przyrody i życie Gmin Polska Cerekiew i Svetla Hora.


We wrześniu odbył się polsko-czeski festyn integracyjny, na którym obie partnerskie Gminy zaprezentowały swoją własną lokalną kulturę. Wszyscy zgodnie potwierdzili, iż takie spotkania sprzyjają umacnianiu współpracy między włodarzami i mieszkańcami gmin.


Na zakończenie projektu zorganizowano polsko-czeską szkółkę jeździecką dla dzieci polskich oraz czeskich.


Mamy nadzieję iż pomysł całego projektu przypadł mieszkańcom do gustu i pozwoli on na dalsze pogłębianie współpracy i realizację kolejnych korzystnych dla obu partnerskich gmin inicjatyw.

 

Projekt „Polsko-czeskie krajobrazy” współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy Granice.