Wyszukaj w serwisie

Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego wybrana - wyróżnienie dla Gminy Polska Cerekiew

DSC00393.jpeg Bastion Świętej Jadwigi w Nysie został wybrany najlepszą przestrzenią naszego regionu w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa – był najlepszy zarówno w ocenie komisji konkursowej, jak i w konkursie dla internautów.

 

Celem organizowanego już po raz drugi konkursu jest m.in. promocja osiągnięć w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni publicznych w regionie oraz wskazanie najlepszych realizacji projektów urbanistycznych, decydujących o jakości tej przestrzeni.

Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa oceniała przestrzenie ogólnodostępne, w których dokonały się w latach 2004-2008 przeobrażenia funkcjonalne, kompozycyjne, społeczne, kulturalne, techniczne i gospodarcze, w wyniku których poprawiła się ich atrakcyjność urbanistyczno-architektoniczna, funkcjonalność i wygoda, dostępność i bezpieczeństwo.

Inwestorem Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Opolskiego 2009, czyli nyskiego Bastionu Świętej Jadwigi jest gmina Nysa. Przedsięwzięcie zostało nagrodzone za przywrócenie miastu unikalnego wnętrza urbanistycznego w historycznej przestrzeni Nysy, nadanie obiektowi nowych funkcji, dzięki którym wzrosła atrakcyjność i konkurencyjność miasta. Bastion doskonale kreuje funkcje centrotwórcze śródmieścia Nysy, stając się jego ważnym elementem.

Komisja konkursowa przyznała również cztery wyróżnienia następującym przedsięwzięciom (alfabetycznie):

dyplom.jpeg          wyroznienie.jpeg

Do tegorocznego konkursu zgłoszonych zostało 27 przedsięwzięć, a komisja konkursowa podkreślała, że wszystkie zgłoszone inwestycje pozytywnie wpływają na kształtowanie przyjaznych, wielofunkcyjnych i estetycznych przestrzeni publicznych, podnosząc tym samym wizerunek miejscowości i jakość życia mieszkańców.

W konkursie dla internautów, który zakończył się 26 października, oddano 344 ważne głosy. Na zwycięski Bastion Świętej Jadwigi głosowało 75 osób. Kolejne miejsca zajęły:

Uroczystość rozdania nagród laureatom konkursu "NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2009" oraz konkursu internautów odbędzie się w dniu 11 grudnia 2009 r. o godz.12.00 w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Opolskiego na Ostrówku.