Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt  ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym, właściciele nieruchomości na terenie Gminy Polska Cerekiew posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

Dlatego też zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polska Cerekiew  o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy. Druki zgłoszenia dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, w pokoju nr 21 lub na stronie internetowej www.polskacerekiew.pl. Wypełnione druki można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi, za pomocą poczty elektronicznej lub platformy epuap.

DOCZgłoszenie_szambo_i_przydomowej oczyszczalnie ścieków.doc (42,00KB)

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych muszą to uczynić niezwłocznie z firmą która otrzymała zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy Polska Cerekiew. 

  • Wywóz Nieczystości Płynnych z Budynków – Zenon Palica

Tel: 506 950 597

  • Remondis Gliwice Sp. z o.o. Zakład Kędzierzyn-Koźle

Tel: 77 482 46 03

Istnieje możliwość zamówienia wywozu nieczystości ciekłych drogą mailową pod adresem marek.wantula@remondis.pl