„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Polska Cerekiew”

https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl/pn/polskacerekiew/demand/notice/public/88203/details

PDFZP.271.4.2023 SWZ modernizacja infrastruktury drogowej-1.pdf (1,87MB)
DOCXZP.271.4.2023 Formularz oferty modernizacja infrastruktury drogowej.docx (76,74KB)
PDFOgłoszenie 2023_BZP 00135162_01.pdf (161,77KB)
PDFPPU Projektowane postanowienia umowy modernizacja infrastruktury drogowej1.pdf (813,39KB)