Wyszukaj w serwisie

XXVI Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Zawiadamia się mieszkańców gminy, że

XXVI Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

odbędzie się dnia 30 grudnia 2009 r. o godz. 14:00

w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.

  

Tematem obrad sesji będzie:

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Wręczenie Panu Janowi Domin wyróżnienia w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2009” dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie Terenu Przed Budynkiem Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi”

4. Podziękowania za wybitne osiągnięcia sportowe w 2009 roku.

5. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.

6. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2010 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009 rok.

9. Informacja Wójta o działalności w 2009 roku.

10. Informacja o działalności rady w 2009 roku.

11. Informacja radnego powiatowego z prac Rady Powiatu.

12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

13. Zakończenie obrad.