Stypendia sportowe 2023

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2023 rok.

 

Zawiadamiam, że na podstawie  Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerkiew, można już składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2023 r.

 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 24 marca 2023 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi /pokój nr 16/,

lub przesłać pocztą  na adres:

Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. 

W przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty

decyduje data dotarcia przesyłki do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi

 

Do pobrania:

 

  1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe – DOC1.Wniosek stypendium sportowe zał. 1.doc (49,50KB)
  2. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – DOC2.Uchwała stypendium zał. 2.doc (52,00KB)
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku  w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – DOC3.Uchwała zmieniająca uchwałę zał. 3.doc (36,00KB)
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku  w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – DOC4.Uchwała zmieniajaca uchwałę zał. 4.doc (31,00KB)
  5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku  w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – DOC5.Uchwała zmieniająca uchwałę zał. 5.doc (34,00KB)
  6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku  w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – DOC6.Uchwała zmieniajaca uchwałę zał. 6.doc (37,00KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 08.03.2023 r.