Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2023/2024

Rodzice dzieci przedszkolnych!

 

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do przedszkoli w naszej gminie.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) trwa od 20.02.2023 r. do 24.03.2023 r.

 

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy https://bip.polskacerekiew.pl/
w zakładce „ogłoszenia” lub bezpośrednio w placówkach przedszkolnych.

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 31.05.2023 r.