Wyszukaj w serwisie

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

W gminie Polska Cerekiew po raz kolejny przeprowadzono gminny etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych.

Zgodnie z 13 pkt. rozdziału IV Zasad organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023, które są załącznikiem do Zarządzenia Nr 13 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023, publikujemy wyniki konkursów z terenu naszej Gminy.

DOCXWyniki zawodów gminnych Wojew.Konkursów Przedmiot.2022.2023.docx (30,01KB)