Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku mieszkalnego na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje

że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

Adaptacja budynku mieszkalnego na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:

 

Firma Wielobranżowa Budownictwo-Produkcja-Handel "RAJBUD"

ul. Krasowska 4

47-150 Leśnica

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.