Konkursy ofert na dotacje 2023

Konkursy ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku:

 

 1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie  realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2023 roku”.
  DOCOgłoszenie nr 1.doc (54,00KB)
   
 2. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości  w 2023 roku.
  DOCOgłoszenie nr 2.doc (52,50KB)
   
 3. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2023 roku.
  DOCOgłoszenie nr 3.doc (51,50KB)

 

Do pobrania:

 1. Wzór oferty – DOCX1.Wzór oferty.docx (30,09KB)
 2. Wzór sprawozdania  – DOCX2.Wzór sprawozdania.docx (25,15KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 04.01.2023 r.